Utsiktskvartalet

Fremdrift og nabokontakt

19 desember

Ønsker alle en riktig god jul

avatar

Gina Janshaug Dahlen

4 kommentarer

Nå nærmer det seg juleferie og vi i prosjekteamet vil ønske alle kunder og naboer en riktig god jul.

Blokk C er klar for overlevering og de første kundene begynner å flytte inn 2. januar. I blokk D begynner leilighetene å bli ferdige, det er kun de tekniske fagene som har igjen innregulering og testing. På nyåret går fokuset over på ferdigstillelse av fellesarealene; kjeller, korridorer, trapperom og utomhus.  I blokk E begynner også ting å komme på plass, alle leiligheter er ferdige med maling og parkett. Montering av kjøkken har kommet seg helt opp i 6. etasje, hvor de skal være ferdige før vi tar juleferie. Etter nyttår begynner vi på den siste finishen i leilighetene med dører, listverk og fliser over kjøkkenbenk, og de tekniske fagene gjør siste komplettering før de begynner å teste installasjonene sine.

Etter sommerferien startet arbeidene i barnehagen opp, og det har vært full produksjon der gjennom hele høsten. Alle vegger er oppe og de tekniske føringene begynner å komme på plass. Gulvoppbygging og -støp i den ene halvdelen blir utført nå før jul, og den andre halvdelen blir tatt etter ferien. Da starter samtidig maleren opp der gulvet er ferdigstøpt.

Blokk C og D

Blokk C

Blokk C, D og E

Utsikt fra blokk D

Utsikt fra blokk E

 

 

26 september

Innflytting i blokk A nærmer seg!

avatar

Gina Janshaug Dahlen

Ingen kommentarer

I midten av oktober begynner kundene å flytte inn i blokk A. Ferdigbefaring med kundene starter opp denne uka, og fremover til overlevering i oktober skal vi jobbe med å lukke de punkter som eventuelt dukker opp på befaringene. Utearealet mellom blokk A og C er også på god vei til å bli ferdig opparbeidet.

Kjøkken i blokk A

Bad i blokk A

Utomhus blokk A

Leilighetene i blokk C begynner å bli klare, her jobber vi nå med å ferdigstille fellesarealer – korridorer, kjeller og utomhus. I blokk C starter vi med ferdigbefaringer med kunde i desember og leiligheten overleveres i første halvdel av januar.

Kjøkken blokk C

Korridor blokk C

Utsikt fra balkong i blokk C

 

I blokk D er snart alle leilighetene ferdigmalt, parketten er lagt ferdig opp til 4. etasje og det pågår montering av kjøkken i 3. etasje. Montering av fasadeplater er ferdig på både blokk D og E, og alt stilase er på vei ned. Montasjen har gått bra og vi er veldig fornøyde med resultatet.

Inne i blokk E begynner tømrerne å bli ferdige med veggene. De tekniske jobber med føringene som skal i gulv og over himling, før gulventreprenøren kommer inn og isolerer og støper opp gulvet og tømrerne bygger himling. Maleren starter opp i 1. etasje i midten av oktober.

Ferdigmalt leilighet med parkett i blokk D

Kjøkkenmontasje pågår i blokk D

Fasade blokk D

Fasade Blokk E

Innervegger i blokk E

Montering av tekniske føringer pågår i blokk E

Gulvoppbygging med tekniske føringer i blokk E

 

5 juli

God sommer

avatar

Gina Janshaug Dahlen

3 kommentarer

En riktig god sommer ønskes fra oss i prosjektteamet.

Takterrassen på B1 er klar til å bli tatt i bruk i starten av august.

 

 

 

 

19 juni

Oppdatering på fremdriften

avatar

Gina Janshaug Dahlen

Ingen kommentarer

I oppgang B2 er alle leilighetene overlevert, og i B1 har vi startet opp med ferdigbefaringer. Siden forrige oppdatering har det kommet på plass gress og planter utenfor blokk B inn mot gårdsrommet og alle balkongene har fått rekkverk.

 

I blokk A er teglfasaden ferdig og den innvendige produksjonen har kommet langt. Malerne holder på i 6. etasje, parkettleggerne har kommet seg opp til 5. etasje og kjøkkenmontørene jobber i 4. etasje.

Fasade mot Ensjøveien

Leilighet med parkett og kjøkken

 

På blokk C er montasjen av fasadeplatene ferdig og stillaset er tatt ned. Innvendig er alle veggene på plass, og de tekniske fagene jobber med komplettering før tømrerne lukker himlingen. Når tømrerne er ferdige kommer maleren inn, og de har nå jobbet seg opp til 3. etasje. Parkettleggerne blir ferdige i 1. etasje denne uka.

Fasader med Steni-plater

Rekkverkmontasje pågår

Ferdigmalt leilighet, klar for parkett

 

Montasjen av fasadeplater på blokk D har kommet langt, og skal være ferdig i løpet av uka. Inne i blokka er veggene på vei opp, og vi starter med gulvstøp i 1. etasje neste uke.

 

På blokk E har taket blitt tett og tømrerne bygger nå yttervegg og setter inn vinduer.

 

 

 

 

 

 

 

11 april

Oppdatering fra byggeplassen

avatar

Gina Janshaug Dahlen

6 kommentarer

Blokk B gjøres klar for innflytting. I oppgang 2 flytter de første inn i slutten av mai, og i løpet av august skal hele blokk B være overlevert til beboerne. Vi jobber med å ferdigstille leilighetene og fellesarealet.

Markterrasser utenfor blokk B

Arbeidene med takterrassene på blokk B er godt i gang

 

Rekkverk på balkong blokk B

Leilighetene i oppgang B1 er  ferdigmalt og parkett er lagt. Kjøkkenleverandøren blir ferdig denne uka.

 

På blokk A har murerne kommet langt med teglfasaden, og glassfasaden på næringslokalet er på vei opp.  Inne i blokka gjør tømrerne seg ferdige med de siste veggene i den øverste etasjen denne uka, og maleren har kommet seg opp til 2. etasje.

Fasade næringslokalet blokk A

Ferdigmalt leilighet i 1. etasje i blokk A

 

På blokk C, D og E skal fasaden kles med Steni-plater, som står i fin kontrast til den mørke teglen på de to større blokkene. Montering av fasadeplatene på blokk C skal være ferdig i månedskiftet mai/juni.  Inne i blokk C jobber tømmerlaget og de tekniske fagene med innervegger og teknisk anlegg.  På blokk D er taket tett og ytterveggene er klare for isolering. Taktekkerene jobber med å tette taket på blokk E, og det skal etter planen være tett i løpet av neste uke.

Fasadeplater på blokk C

Innervegger i blokk C er på vei opp

Yttervegger på blokk D er klare for isolering

Montasjen av de prefabrikerte elementene på blokk E var ferdig i januar

Tekking av tak på blokk E

5 februar

Stenging av en fil i Ensjøveien

avatar

Gina Janshaug Dahlen

Ingen kommentarer

I forbindelse med balkongelementmontasje på blokk A stenges en fil i Ensjøveien, i strekningen forbi byggeplassen.

Det er satt opp manuell dirigering. Hele veien åpner opp igjen på fredag.

Vi beklager ulempene dette medfører.

 

11 januar

Godt nytt år

avatar

Gina Janshaug Dahlen

Ingen kommentarer

Nå er arbeidene i full gang igjen her på Utsiktskvartalet. I B2-oppgangen skal kjøkkenmontasjen i 7. etasje være ferdig i slutten av neste uke. I de andre leiligheten holder de tekniske på med komplettering, lås og beslag monterer vridere og  og det legges flis over kjøkkenbenk. Vi jobber også med å ferdigstille fellesarealene, både inni og utenfor blokka.

Leilighetene i B2 begynner å bli ferdige.

Korridor B2: Elektriker jobber med føringer over himling

 

I oppgang B1 jobber malerne i 3. etasje, parkett i 2. etasje, og montering av kjøkken starter opp i 1. etasje i dag.

Ferdigmalt leilighet

Parkett er ferdig i 1. etasje

 

Ferdigmalt leilighet som er klar for parkett

Stillaset på blokk A er tildekket slik at det er varmt nok til at murerne kan mure opp teglfasaden. Fasaden mot Ensjøveien skal være helt ferdig i løpet av neste uke. Inne i blokka jobber tømrerne og de tekniske fagene med innerveggene i leilighetene.

Innervegger er på vei opp i leilighetene i blokk A

Stillaset på blokk A er helt tildekket.

 

På blokk C har tømrerne startet opp med ytterveggene og på blokk D jobbes det med å få taket tett. Montasjen av de prefabrikerte elementene på blokk E har kommet opp til 5. etasje, og de er klare for å montere dekkene som utgjør gulvet i 6. etasje.

Blokk C

Blokk C og D

Arbeider pågår på taket på blokk D

Montering av blokk E er oppe i 5. etasje

21 desember

Ønsker alle en god jul

avatar

Gina Janshaug Dahlen

Ingen kommentarer

Det er mye som har skjedd i 2017. Fire av fem bygg er oppe og står, og det siste er på god vei mot å være ferdig reist i løpet av februar. Leilighetene i B2 er snart ferdigstilte, og da gjenstår bare komplettering og testing før Utsiktsvartalet får sine første beboere til sommeren. I B1 er malerarbeidene godt i gang, og parkettleggerne startet opp med de første leilighetene denne uka. Tømrerne bygger innervegger i blokk A, de tekniske fagene har startet med sine føringer og murerne jobber på fasaden mot Ensjøveien. Taket på blokk C er tett og tømrerne starter på ytterveggene på nyåret. Blokk D følger hakk i hæl på blokk C, og skal ha tett tak i løpet av januar.

Prosjektetamet ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år. Vi kommer tilbake med flere oppdateringer og bilder fra byggeplassen i 2018.